generate:plugin:condition

Generează o condiție pentru extensie.

Usage:

drupal generate:plugin:condition [options]
gpco

Available options

OptionDetails

--module

Numele Modulului.

--class

Numele clasei pentru condiția extensiei

--label

Eticheta pentru condiția extensiei

--plugin-id

ID-ul condiției extensiei

--context-definition-id

ID-ul definirii contextului

--context-definition-label

Eticheta definirii contextului

--context-definition-required

Definirea contextului este obligatorie (ADEVĂRAT/FALS)

Examples

Generate a plugin condition for a node entity type specifying the module name, the class, the label, its id and the context definition

drupal generate:plugin:condition \
 --module="modulename" \
 --class="ExampleCondition" \
 --label="Example condition" \
 --plugin-id="example_condition" \
 --context-definition-id="entity:node" \
 --context-definition-label="node" \
 --context-definition-required

Generate a plugin condition for language specifying the module name, the class, the label, its id and the context definition

drupal generate:plugin:condition \
 --module="modulename" \
 --class="ExampleCondition" \
 --label="Example condition" \
 --plugin-id="example_condition" \
 --context-definition-id="language" \
 --context-definition-label="Language" \
 --context-definition-required

Generate a plugin condition for role configuration specifying the module name, the class, the label, its id and the context definition

drupal generate:plugin:condition \
 --module="modulename" \
 --class="ExampleCondition" \
 --label="Example condition" \
 --plugin-id="example_condition" \
 --context-definition-id="entity:user_role" \
 --context-definition-label="user_role" \
 --context-definition-required