database:log:clear

DBLog सारणीतून कार्यक्रम काढा, फिल्टर उपलब्ध आहेत.

वापर:

drupal database:log:clear [arguments] [options]
dblc

उपलब्ध पर्याय

पर्यायतपशील

--type

विशिष्ट प्रकाराद्वारे इव्हेंट फिल्टर करा.

--severity

एका विशिष्ट स्तर तीव्रतेने इव्हेंट फिल्टर करा.

--user-id

विशिष्ट वापरकर्ता आयडी द्वारे इव्हेंट फिल्टर करा.

उपलब्ध वितर्क

वितर्कतपशील

event-id

DBLog इव्हेंट आयडी.

उदाहरणे

DBLog सारणीतून डेटाबेस लॉग साफ करा.

drupal database:log:clear \
  <database>

फिल्टरचा वापर करून DBLog सारणीतून डेटाबेस लॉग साफ करा.

drupal database:log:clear \
  <database> \
  --type=TYPE \
  --severity=SEVERITY